Thương hiệu: Aquaforest

800.000₫

Components Strong 4 x 75ml là bộ combo 4 thành phần bổ sung chính Stronti, Bari, Kali, Florua, Lodide.

Gọi mua hàng: 091 339 36 83

(từ 8h00 đến 19h00 hàng ngày)

Mô tả sản phẩm

Components Strong 4×75 ml – Aquaforest

Components Strong 4 x 75ml là bộ combo 4 thành phần bổ sung chính Stronti, Bari, Kali, Florua, Lodide.

HỘP A

Thành phần gồm Stronti và Bari đậm đặc. Lượng Stronti và Bari phụ thuộc vào các yêu cầu đối với Magie và Canxi. 5ml nên được thêm vào 1 lít dung dịch Canxi Clorua có sẵn. Khuyến cáo chỉ nên sử dụng với các sản phẩm Calcium Aquaforest.

Dung tích: chai 75ml.

Sử dụng 19ml dung dịch cho 3,7 lít nước.

HỘP B

Thành phần chứa kim loại nặng. Lượng Kim loại nặng phụ thuộc vào các yêu cầu đối với Magie và Canxi. 5ml nên được thêm vào 1 lít dung dịch Canxi Clorua có sẵn. Khuyến cáo chỉ nên sử dụng với các sản phẩm Calcium Aquaforest.

Dung tích: chai 75ml.

Sử dụng 19ml dung dịch cho 3,7 lít nước.

HỘP C

Thành phần chứa Florua và Lodide đậm đặc. Lượng Clorua và Lodide phụ thuộc vào các yêu cầu đối với Canxi. 5ml nên được thêm vào 1 lít dung dịch Natri Bicarbonate có sẵn. Khuyến cáo chỉ nên sử dụng với các sản phẩm KH Buffer Aquaforest.

Dung tích: chai 75ml.

Sử dụng 19ml dung dịch cho 3,7 lít nước.

HỘP K

Thành phần chứa Kali đậm đặc. Lượng Kali phụ thuộc vào các yêu cầu đối với Magie và Canxi. 5ml nên được thêm vào 1 lít dung dịch Magie Cloruavà muối khoáng có sẵn. Khuyến cáo chỉ nên sử dụng với các sản phẩm Magnesium Aquaforest và Reef Mineral Salt.

Dung tích: chai 75ml.

Sử dụng 19ml dung dịch cho 3,7 lít nước.

Top